Kongsvingers
Golfklubb

Vilkår ved forhåndsbetalinger

Vilkår ved forhåndsbetalinger

1. Innledning

Ved bestilling av turnering via Golfbox eller kongsvingergolf.no aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.
Ved bestilling av turneringsdeltagelse er det påkrevd med forhåndsbetaling via vår samarbeidspartner NETS EASY.
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.

2. Refusjon

Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
• stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
• stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben som medfører at turneringen blir avlyst
Beslutning om å stenge golfbanen fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet på kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.
Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

3. Endring av bestilling

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

4. Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
Kommende aktiviteter publiseres fortløpende, følg med.

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord