Kongsvingers
Golfklubb

Ett slag av gangen

Ett slag av gangen

Med ønske om å gi fysisk aktivitet, samt skape arena for sosial utvikling, for personer som havner utenfor

Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) i samarbeid med Kongsvingers GK

Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut.

I prosjektet ESAG er det mange frivillige som sammen med god fagkompetanse vil deltagernes vel. Det er vesentlig å ha gode ressurser, gjennom et trygt nettverk, for å gjøre overgangen lettere.

Gjennom «Ett slag av gangen» ønsker Kongsvingers GK:

• Å gjøre golf tilgjengelig for nye målgrupper, samt senke terskelen for deltagelse.
• Å tilby deltagerne en arena for mestring, både aktivitetsmessig og sosialt.
• Å gjøre golf kjent som en helsebringende og positiv aktivitet. 

Den nasjonale foreningen «Ett slag av gangen» har samarbeide med nasjonale organisasjoner og offentlige etater, Norges Golfforbund og norske golfklubber.

Målgruppen

Grppeaktivitet i Kongsvingerregionen for personer i utenforskap, med redusert funksjonsevne, psykisk helse og rusproblematikk, innen kriminal- og friomsorgen. 

Vi vil ikke begrense vår aktivitet til disse grupper og er åpne for etablering av nye grupper som har behov for tilrettelagt aktivitet og hvor golfklubben kan ha noe å tilby.

Det arrangeres også aktivitetstilbud til utviklingshemmede i samarbeid med kommuner i Kongsvingerregionen.

Hvorfor golf?

Golf er en idrett som de aller fleste kan drive med og som man kan starte med tidlig eller sent i livet. Golfens handicap-system gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen på like vilkår. Felles for alle golfspillere er opplevelsen og gleden ved spillet i kombinasjon med fin naturopplevelse og fysisk aktivitet. Det er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger. Du vil oppleve at golfklubben ikke bare er en arena for golfspill, men like mye en møteplass for felleskap, samhold og integrering. 

Aktivitetstilbudet

Det vil bli gitt golfinstruksjon, teori og praksis inkludert spill på bane sammen med utvalgte golfverter fra Kongsvingers Golfklubb. Tilbudet innebærer golfintroduksjon/trening ukentlig. Vi begynner med å gi deltagerne innsyn i alle deler av golfspillet og deretter 4 – 5 ganger med praktisk undervisning og trening på øvingsfeltene og på banen. Opplæringen fortsetter med ukentlig øvings spill i mindre grupper på banen sammen med klubbens ESAG-verter og instruktører. Teoriundervisningen / Veien til Golf kurs vil i all hovedsak foregå under øvings spill ute på banen. Planlagt varighet ca. 2- 3 timer pr. gang, men med mulighet til forlengelse på eget initiativ. En 9-hulls golfrunde på Kongsvingers Golfklubb tar ca. 2 ½ time (18-hulls tar ca. 4 ½ time). 

Hjelpemidler

• Nødvendig golfutstyr og golfbiler (ved behov) utlånes gratis på fastsatte aktivitetsdager.
• Golfklubben har golfbiler til disposisjon til subsidierte priser for ESAG-medlemmer (m/legeattest) utenom fastsatte aktivitetsdager. Golfbil må forhåndsbestilles i klubbens resepsjon.

Kostnad pr. år.

Deltagelse i aktiviteter som arrangeres av golfklubbens ESAG-gruppe er i utgangspunktet et gratistilbud for personer i målgruppen inkl. ledsager og det er ingen krav til klubbmedlemskap. Men vi kan tilby et subsidiert «Ett slag av gangen (ESAG) medlemskap» til deltagere som ønsker dette. 

Pris: kr. 1.700,- pr. deltager og ingen krav til aksje / spillerett. ESAG-medlemskap gis fulle spillerettigheter på lik linje med de regler som er satt for ordinært klubbmedlemskap. Pårørende / ledsagere som ikke har spilt golf tidligere får også samme tilbud første år.

Retningslinjer og kriterier for ESAG-medlemskap

Medlemskape iht. målgruppen skal være for personer: I utenforskap, med redusert funksjonsevne, psykisk helse og rusproblematikk, innen kriminal- og friomsorgen. 

· Det er et subsidiert medlemskap via Kongsvingers Golfklubb opp mot tilskudd og sponsing fra våre samarbeidspartnere.

· Oppmøte pr. aktivitet dokumenteres ved loggføring.

· Årlige økonomiske tilskudd setter rammene for årets ESAG prosjekter og aktiviteter.

· Et medlemskap innebærer at man skal delta i ESAG-gruppens aktiviteter, turneringer og prosjekter.

· Betingelse for fortsatt ESAG-medlemskap er at medlemmet har behov for tilrettelagt aktivitet, har begrenset spillkapasitet og / eller har ekstraordinære utgifter som deltager pga. sin livs-situasjon.

· Pårørende som utvider sitt spilleomfang utover ledsagerrollen må for etterfølgende år skifte til ordinært klubbmedlemskap.

· Henvendelser eller søknader om ESAG-medlemskap i Kongsvingers Golfklubb kan rettes til ESAG-gruppens kontaktpersoner eller golfklubbens daglige leder.

For mer informasjon og eventuell påmelding vennligst kontakt Kongsvingers Golfklubb ved:

• Kongsvingers Golfklubb, sentralbord, tlf. 906 29 200, post@kongsvingergolf.no
• Kongsvingers Golfklubb, ESAG-gruppe, esag@kongsvingergolf.no
• Svein Einarsbøl, tlf. 900 32 512, sveintour@hotmail.com
• Marthe Jakobsen, tlf. 454 53 373 marthe@ajmj.no
• Claus Mæland, tlf. 928 62 048, cmaeland@online.no

Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) i samarbeid med Kongsvingers GK

Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut.

I prosjektet ESAG er det mange frivillige som sammen med god fagkompetanse vil deltagernes vel. Det er vesentlig å ha gode ressurser, gjennom et trygt nettverk, for å gjøre overgangen lettere.

Aktivitetstilbudet er primært for mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere domfelte og løslatte, minoriteter og unge «utenfor». Det videreutvikles på klubbenes lavterskeltilbud Golf-Grønn Glede. Vi utvikler møteplassen, arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor arbeidstrening også vil være et viktig element i tilbudet.

ESAG har inngått nasjonalt samarbeid med bla Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning, Kriminalomsorgsdirektoratet/KDI som inkluderer Kriminalomsorgen/Friomsorgen, ulike institusjoner, lokale Gatelag i fotball og Inkludering Norge. Og samarbeid med kommunene og deres enheter står også sentralt. Foreningen har et samarbeid med Norges Golfforbund.

Alt dette og mer kan du les om på vår web: www.ettslagavgangen.no

«Som mange sikkert er kjent med har jeg over tid jobbet med å utvikle et golfprosjekt på samme måte som jeg har vært med å utvikle suksessen Fotballstiftelsen med dets Gatelag, som nå har fått øremerkede midler på statsbudsjettet. Foreningen Et slag av gangen (ESAG) Foreningen er brobygger og skaffer midler til klubbenes aktiviteter. Foreningen er etablert som en ideell organisasjon hvor vi samarbeider med flere av landets golfklubber. Sammen gir vi deltagerne mulighet til å være aktive og føle mestring etter egne forutsetninger.  Et lavterskeltilbud med golf, hvor vi også legger vekt på det sosiale og utvikling av nettverk. Vi vil utvikle tilbudet og ha gode dialoger underveis. Vi har et sterkt ønske om å bidra positivt på veien tilbake til «hverdagen. Å komme inn i arbeid eller gjennomføre skole står sentralt i vårt arbeid.

Med vennlig hilsen
Marianne Smith Magelie/styreleder
Foreningen Ett slag av gangen

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
Kommende aktiviteter publiseres fortløpende, følg med.

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord