Kongsvingers
Golfklubb

Ett slag av gangen

Ett slag av gangen

Med ønske om å gi fysisk aktivitet, samt skape arena for sosial utvikling, for personer som havner utenfor

Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) i samarbeid med Kongsvingers GK

Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut.

I prosjektet ESAG er det mange frivillige som sammen med god fagkompetanse vil deltagernes vel. Det er vesentlig å ha gode ressurser, gjennom et trygt nettverk, for å gjøre overgangen lettere.

Aktivitetstilbudet er primært for mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere domfelte og løslatte, minoriteter og unge «utenfor». Det videreutvikles på klubbenes lavterskeltilbud Golf-Grønn Glede. Vi utvikler møteplassen, arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor arbeidstrening også vil være et viktig element i tilbudet.

ESAG har inngått nasjonalt samarbeid med bla Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning, Kriminalomsorgsdirektoratet/KDI som inkluderer Kriminalomsorgen/Friomsorgen, ulike institusjoner, lokale Gatelag i fotball og Inkludering Norge. Og samarbeid med kommunene og deres enheter står også sentralt. Foreningen har et samarbeid med Norges Golfforbund.

Alt dette og mer kan du les om på vår web: www.ettslagavgangen.no

«Som mange sikkert er kjent med har jeg over tid jobbet med å utvikle et golfprosjekt på samme måte som jeg har vært med å utvikle suksessen Fotballstiftelsen med dets Gatelag, som nå har fått øremerkede midler på statsbudsjettet. Foreningen Et slag av gangen (ESAG) Foreningen er brobygger og skaffer midler til klubbenes aktiviteter. Foreningen er etablert som en ideell organisasjon hvor vi samarbeider med flere av landets golfklubber. Sammen gir vi deltagerne mulighet til å være aktive og føle mestring etter egne forutsetninger.  Et lavterskeltilbud med golf, hvor vi også legger vekt på det sosiale og utvikling av nettverk. Vi vil utvikle tilbudet og ha gode dialoger underveis. Vi har et sterkt ønske om å bidra positivt på veien tilbake til «hverdagen. Å komme inn i arbeid eller gjennomføre skole står sentralt i vårt arbeid.

 

Med vennlig hilsen
Marianne Smith Magelie/styreleder
Foreningen Ett slag av gangen

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Fine forhold :) Velkommen!
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpen
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 550,-
Greenfee 9 hull, mandag - torsdag: kr. 300,-
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 700,-
Greenfee 9 hull, fredag - søndag: kr. 400,-

Dagens aktiviteter

24.sep :
NSG Landsfinale dag 2
25.sep :
Damegolfen
26.sep :
Nattgolf med Golfjentene, 19.00
26.sep :
Toyota Cup kl. 17.00. Påmelding via Golfbox!

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord