Kongsvingers
Golfklubb

Lokale regler

Lokale regler

B. Straffeområder (regel 17)

Gule straffeområder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen. Merker og staker står i straffeområdet.

1. Droppesoner

Hvis en ball er i straffeområdet venstre side på hull 9, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, kan spilleren som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen nær start av fairway med ett straffeslag. Droppesonen er markert med skilt, hvit strek og oransje plater og er et fritaksområde etter regel 14.3.

16. Unormale baneforhold (fritak etter regel 16.1)

  • Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
  • Fjell i dagen på kortklippet område.
  • Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
  • Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR med spilleforbud.
  • Veier/bruer med dekke av tre, grus/pukk eller asfalt.
  • Alle stolper og merker som markerer avstander og straffeområder på banen, klosser og merker som angir utslagssteder, utslagsmatter for oransje utslag, vanningsinstallasjoner, skilter og benker ved utslagssteder er uflyttbare hindringer og fritak kan tas etter regel 16.1.
  • Dyregrop merket med blå staker med grønn topp på høyere side av hull 5 og venstre side av hull 14 er å betrakte som GUR med spilleforbud.
  • Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover er å anse som GUR.

Spill på hull 18 og hull 10

Det er IKKE tillatt å bevisst benytte baneområdet for hull 10 ved spill på hull 18.

Utstyr som kun måler avstand tillates brukt. (regel 4.3a)  

Utstyr som måler avstand

Utstyr som kun måler avstand tillates brukt. (regel 4.3a) 

Generell straff for brudd på lokal regel

Matchspill – tap av hull, slagspill – 2 slag

Avstander på banen

Alle avstandsangivelser på banen er angitt til midten av greenen.

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
Kommende aktiviteter publiseres fortløpende, følg med.

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord