Kongsvingers
Golfklubb

Lavterskel tilbud

Lavterskel tilbud

Kongsvingers Golfklubb tilbyr gratis aktiviteter for følgende målgrupper og det er ingen krav til klubbmedlemskap

Oversikt grupper

Til info

Nye grupper kan etableres v/ forespørsel til esag@kongsvingergolf.no.
Ønskes det klubbmedlemskap vil deltagerne i de enkelte målgrupper bli tilbytt et subsidert medlemskap etter gjennomgått «veien til golf – opplæring».

Tilbud tilknyttet foreningen Ett slag av gangen (ESAG)

Kriminalomsorgens golfgruppe

Dette er et aktivitetstilbud i samarbeid med Kriminalomsorgen og Vardåsen fengsel.
Målet med gruppen er å gi dem en aktivitet som er både en mestrings- og sosialarena. Vi ønsker å gi målgruppen en mulighet til å skape seg et nytt sosialt nettverk.

Kontakt

Åpen ESAG gruppe

Dette er et aktivitetstilbud i samarbeid med Kriminalomsorgen og Vardåsen fengsel.
Målet med gruppen er å gi dem en aktivitet som er både en mestrings- og sosialarena. Vi ønsker å gi målgruppen en mulighet til å skape seg et nytt sosialt nettverk.

Kontakt

Frelsesarmeens Rusomsorg

Dette er et aktivitetstilbud i samarbeid med Frelsesarmeen for mennesker med rusproblematikk og psykiske helseplager. Målet er å skape en arena for mestring og inkludering. Aktivitetstilbudet tilbyr dem også en mulighet til å skape sosiale nettverk gjennom en aktivitet med ingen prestasjonskrav, hvor alle får mulighet til å utvikle seg på egne premisser.

Kontakt

Frelsesarmeen Korpset

Dette er et aktivitetstilbud i samarbeid med Frelsesarmeen barne- og ungdomsgrupper.
Målet er å skape en arena for mestring og inkludering for både barn, ungdom og foresatte. Dette er en aktivitet for hele familien ikke bare for barna! Gjennom dette aktivitetstilbudet får deltakerne mulighet til å skape nye sosiale nettverk sammen med andre.

Kontakt

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
Kommende aktiviteter publiseres fortløpende, følg med.

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord