Kongsvingers
Golfklubb

Om oss

Et fantastisk 18-hulls anlegg

Banen er designet av Sveriges mest populære banearkitekt Peter Nordwall. Den ligger på sandgrunn og er omgitt av furuskog. Den måler 6 248 fra bakerste utslagssted og har par 72.

Suksessfaktorer

Norges beste bane

En vakker, utfordrende og spennende bane med veldig høy estetisk verdi.

Schøyens Grill & Bar

Gode retter til lunsj og middag med hyggelig betjening i klubbens restaurant

Engasjerte mennesker

Vi driver aktiv medlemspleie og verving av nye golfspillere og medlemmer – også privat.

Vår historie
1988 – i dag

Kongsvinger golfklubb ble etablert 4. oktober 1988. Etter noen år fant de første entusiastene et egnet kulturlandskap for en korthullsbane på Strengelsrud ca 8 km syd for Kongsvinger. Dette ble til slutt en utfordrende 9-hulls bane. Restene av denne banen ser vi når vi kjører opp fra RV2 til nåværende golfbane.

Etter hvert ble ønsket om en fullverdig 18-hulls bane påtrengende. Flere alternative steder ble vurdert men valget falt på Liermoen. Området består av variert topografi med furuskog og sandgrunn. Området banen er bygget på har i alle år vært benyttet av friluftsinteresserte mennesker i Kongsvingerregionen. Da planene for golfbaneutbygging på Liermoen ble kjent, ble det straks satt i gang store protestaksjoner for å bevare området som et område for turgåere og skiløpere.

I dag er alle parter fornøyde med løsningen og samarbeidet mellom brukerne av Liermoen har ført til området nå benyttes mer enn noen gang, sommer som vinter.

Høsten 2006 var finansieringen av de siste 9 hullene på plass og byggingen startet umiddelbart. 18 hulls banen krevde et nytt klubbhus. Dette var ikke en del av finansieringspakken. Gjennom stor dugnadsinnsats av medlemmer, kommunen, næringslivet og skogeiere ble et nytt hus på 370m2 reist. Flerbrukshuset, Kongsvingers nye frilufts hjerte, er plassert på en flott beliggende tomt. Huset er en arkitektonisk perle og mottok byggeskikkprisen 2008. Huset benyttes av alle brukere av Liermoen friluftsområde, kommunen, næringslivet og besøkende.

18-hulls banen med flunkende nytt klubbhus åpnet sommeren 2009 og en av Norges beste golfbaner var et faktum.

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
25.mai :
Veien til Golf kurs 2, dag 1
26.mai :
Veien til Golf kurs 2, dag 2

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord