Kongsvingers
Golfklubb

Høsthilsen fra Styreleder

Til alle golfvenner i Kongsvingers Golfklubb.

Kong Vinter sendte sine hvite disipler uten å gi nevneverdig forvarsel i år, så fra golfspill den ene dagen var Liermoen kledd i hvitt den neste dagen. Fordelen med en slik brå sesongslutt er at vi slapp å bli seigpinet med noen frostperioder og etterfølgende varmere høstdager. I år smalt det og «dett var dett».

Jeg håper dere alle har hatt en fin sesong. Jeg håper dere har kjent på alle følelser ute på bana, og både jubla og banna. Det er slik golf skal være.

Vi i Styret har jobbet jevnt sammen med Daniel gjennom sesongen og møtt hverandre minst en gang i måneden. Oppsummeringsmessig har klubben økonomisk kontroll og ser ut til å lande på et lite overskudd. Dette til tross for noe nedgang i antall besøkende spillere, og klubben led som alle andre golfklubber på Indre Østland under vanskelige baneforhold i sesongens første måneder.

Banegutta – både de faste og sommerarbeiderne – har også i år gjort en formidabel jobb, og fortjener en stor takk. I proshopen takket dessverre Hilde av på sensommeren. Hvis du leser dette, så vit at du er savnet Hilde. Sebastian og Daniel styrte skuta med sommerhjelp fra Oliver, og jeg håper både medlemmer og gjester har følt seg velkomne og ivaretatt. Mange har fått kyndig veiledning av Jan, og ungdomsarbeidet har ført til meget sterke sportslige resultater. Klubbens utrettelige æresmedlem Claus må nevnes med sin innsats mot utenforskap med golf som virkemiddel. Samarbeidet med Schøyens satte seg bedre gjennom årets sesong, og serveringstilbudet og restaurantomgivelsene har forhåpentligvis blitt oppfattet som tilfredsstillende.

Jeg sa på årsmøtet 2023 at jeg mener klubben må ha mål som definerer retningen vi skal jobbe mot. Dette har vi hatt fokus på, og vil på årsmøtet i 2024 presentere en ny virksomhetsplan med uttalt visjon og verdier. I tillegg jobber vi med tiltaksplan der handlinger og investeringer presenteres i prioritert rekkefølge. Økonomi er også for oss styrende for hva vi kan påta oss av utviklingsprosjekter. Først ut er en etterlengtet ferdigstillelse av treningsgreenen mellom Flerbrukshuset og teeoff på hull 1. Arbeidet kom i gang i høst og har hovedprioritet fra klubbens side. Styret har videre hatt fokus på baneguttas arbeidssituasjon, og det er investert i en løftebukk så Raimond slipper å løfte fairway klipperen med en hånd og skru med den andre..! Jeg vet at det er mange meninger blant medlemmene om ting som burde vært gjort. Vi lytter og vil tilstrebe å få til mest mulig, raskest mulig, med de midlene vi har. Selv om dine ønsker ikke skulle bli fullbyrdet på kort varsel, så ikke slutt å si fra. Vi i styret ønsker å få innspill og uten klubbens stemmer vil vi miste et viktig styringsparameter.

Styret ønsker å gjenopplive dugnadsånden, og dere vil alle motta invitasjon til en stor vårdugnad. Hvis 1000 medlemmer jobber to timer med å utbedre klubbhuset og pynte rundt bana, utgjør det mer enn ett årsverk. Kan dere være med på det et par ganger gjennom 2024?

Dugnadsånden og frivillig innsats har gjennom 2023-sesongen materialisert seg i klubbens komiteer som har gjort en betydelig innsats uten godtgjørelse på sine fagfelt. Klubben skylder dere alle en takk for tiden deres. I fare for at noen føler seg uteglemt, ønsker jeg å rette en særskilt takk til gruppa med Marcus Lundén i spissen som av eget tiltak har jobbet på treningsfeltet gjennom sesongen. Fra å klippe greenene, utviklet dette seg til at det nå er konkrete iverksatte planer for å gjenskape deler av den gamle bana i form av en (foreløpig) seks hulls korthullsbane med internasjonale kvalitetskrav. Dette viser hva vi kan klare uten å ha tilgang til busslaster med penger, hvis vi bare vil og jobber sammen. Jeg håper denne gløden smitter over på flere, slik at vi i 2024 kan skape et felles eierskap til omgivelsene og bana som vi alle kan nyte gjennom kommende golfsesonger.

Jeg vil til slutt rette en takk til grunneiere, sponsorer og samarbeidspartnere for velvilje og støtte også i år. Uten dere hadde ikke dette vært mulig.

En riktig god førjulstid til dere alle. Ta vare på hverandre i en turbulent tid. Tenk litt over det når dere rusler rundt på Liermoen neste gang. Vi har en oase av ro og estetikk der vi kan leke og være sammen i trygge omgivelser. Ikke alle er det forunt.

 

Hilsen Jørn Mejdell Jakobsen, styreleder Kongsvingers Golfklubb.

E-post

Nettside

Telefon

Sentralbord: 90 62 92 00

Resepsjon: 95 81 93 90
(Bemannet i åpningstiden i sesong)

Adresse

Strengelsrudvegen 99
2210 Granli

Bli medlem i dag!

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
25.mai :
Veien til Golf kurs 2, dag 1
26.mai :
Veien til Golf kurs 2, dag 2

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord