Kongsvingers
Golfklubb

Generalforsamling i Kongsvinger Golfanlegg AS

Til aksjeeiere i Kongsvinger Golfanlegg AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kongsvinger Golfanlegg AS
(jf. aksjelovens § 5-5 og 5-10)

Aksjeeierne i Kongsvinger Golfanlegg AS innkalles til ordinær generalforsamling 29.06.2023.

Tidspunkt: Kl 17.00.

Møtested: Flerbrukshuset på Liermoen.

Dagsorden:

1.     Åpning av møte ved styreleder Rolf Arne Snare, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2.     Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

3.     Godkjennelse av innkalling og agenda.

4.     Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2022.

5.     Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer.

6.     Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.

7.     Styrevalg.

8.     Eventuelt

a.     Endring av vedtekter

§ 5-11. Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Med vennlig hilsen

for styret i Kongsvinger Golfanlegg AS
Rolf Arne Snare

styreleder

E-post

Nettside

Telefon

Sentralbord: 90 62 92 00

Resepsjon: 95 81 93 90
(Bemannet i åpningstiden i sesong)

Adresse

Strengelsrudvegen 99
2210 Granli

Bli medlem i dag!

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
Kommende aktiviteter publiseres fortløpende, følg med.

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord