Kongsvingers
Golfklubb

Banestatus uke 24!

Info fra Banegutta: Vi har de siste 2 ukene vertikalskjært alle greener i flere omganger, dresset disse og støttesådd 2 ganger. Alt dette for å bedre tilveksten, slik at gresset skal vokse sammen. Det er gjødslet alle områder hvor dette er nødvendig.  PC´n som styrer vanningsanlegget ble tatt av tordenværet og vi var uten vanning i halvannen uke, det satte sine spor ute på banen med tørke flekker på flere områder da det var sol og lite nedbør i den perioden.
Planer for de kommende ukene:
– Til uken skal vi støtteså greenen en gang til, da med full maskinell styrke. Dresse, frø og skjære, alle de momentene som må gjøres er både tidskrevende, og krever nok mannskap.
– Etter at den jobben er lagt ned, så må vi passe på så de har vann nok til å kunne spire, det betyr at de mest utsatte områdene der vi har sådd, må man regne med at vanningsanlegget kommer til å gå med små intervaller.
– Banen i sin helhet har kommet godt i gang, fairway er langt mye bedre i år enn samme tid i fjor, en del tee steder trenger litt ekstra hjelp, og greenene 1, 5, 6, 7, 14, 15 legger vi ekstra innsats på. Så håper vi at banen snart skal svare til forventningene.
– Så må vi huske på at det er et stort ansvar for alle som er ute på banen, med bruk av sand på korthull, legg tilbake oppslått torv på fairway, legg hele bunkerraken ned i bunkeren, reparer dine nedslagsmerker, og ta gjerne ett til. Alle disse momentene hjelper til å holde banen i stand. Husk å bruk golfbil på en så forsvarlig måte som mulig, den kan gjøre mye skade.

E-post

Nettside

Telefon

Sentralbord: 90 62 92 00

Resepsjon: 95 81 93 90
(Bemannet i åpningstiden i sesong)

Adresse

Strengelsrudvegen 99
2210 Granli

Bli medlem i dag!

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Åpen
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpent
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 580
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 750

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
Kommende aktiviteter publiseres fortløpende, følg med.

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord