Kongsvingers
Golfklubb

Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede

En golfbane kan være for mer enn bare golfspill; en møteplass for felleskap, samhold og integrering

Gjennom Golf Grønn Glede ønsker Kongsvingers GK:

• Å gjøre golf tilgjengelig for nye målgrupper, samt senke terskelen for å delta.
• Å tilby deltagerne en arena for mestring, både aktivitetsmessig og sosialt.
• Å gjøre golf kjent som en helsebringende og positiv aktivitet.

Golf – Grønn Glede er et samarbeid mellom Norges Golfforbund, norske golfklubber, Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Mental Helse og Landsforeningen “Et slag av gangen”.

Målgruppen

• Kreftpasienter m/pårørende
• Hjerte- og lungesyke m/pårørende
• Funksjonshemmede m/ pårørende
• Mental helse og rusavhengighet
• Personer i utenforskap og kriminalomsorg

Men vi vil ikke begrense vår aktivitet til disse fire grupper om enkeltpersoner med annen form for nedsatt funksjonsevne eller behov for tilrettelagt aktivitet ønsker deltagelse.
Det arbeides også med aktivitetstilbud til utviklingshemmede i samarbeid med Kongsvinger kommune.
Du vil oppleve at golfbanen ikke bare er en arena for golfspill, men like mye en møteplass for felleskap, samhold og integrering.

Hvorfor golf?

Golf er en idrett som de aller fleste kan drive med og som man kan starte med tidlig eller sent i livet. Golfens handicap-system gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen på like vilkår. Felles for alle golfspillere er opplevelsen og gleden ved spillet i kombinasjon med fin naturopplevelse og fysisk aktivitet. Det er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

Aktivitetstilbudet

Det vil bli gitt golfinstruksjon, teori og praksis inkludert spill på bane sammen med utvalgte golfverter fra Kongsvingers Golfklubb. Tilbudet innebærer golfintroduksjon/trening ukentlig. Vi begynner med å gi deltagerne innsyn i alle deler av golfspillet og deretter 4 – 5 ganger med praktisk undervisning og trening på øvingsfeltene og på banen. Opplæringen fortsetter med ukentlig øvings spill i mindre grupper på banen sammen med klubbens verter. Teoriundervisningen/Veien til Golf kurs vil i all hovedsak foregå under øvings spill ute på banen. Planlagt varighet ca. 2- 4 timer pr. gang, men med mulighet til forlengelse på eget initiativ.

En 9-hulls golfrunde på Kongsvingers Golfklubb tar ca. 2 ½ time (18-hulls  tar ca. 4 ½ time).

Hjelpemidler

• Nødvendig golfutstyr og golfbiler utlånes gratis på fastsatte aktivitetsdager.
• Golfklubben har golfbiler til disposisjon til subsidierte priser for GGG-medlemmer. Golfbil må forhåndsbestilles.

Kostnad

Golf – Grønn Glede er et spesialtilbud til personer inkl. pårørende innenfor målgruppene.
Kr. 1.700,- pr. person som gir fullt medlemskap og ingen krav til aksje.
Et GGG-medlemskap gis fulle spillerettigheter på lik linje med de regler som er satt for ordinært klubbmedlemskap. Pårørende som ikke har spilt golf tidligere får også samme tilbud 1. år. Betingelsen for fortsatt GGG-medlemskap er at medlemmet har funksjonshemninger som gir begrenset spillkapasitet og / eller har ekstraordinære utgifter som golfspiller pga. sin funksjonshemning. Pårørende som utvider sitt spilleomfang utover ledsagerrollen må for etterfølgende år skifte til ordinært klubbmedlemskap.

For mer informasjon og eventuell påmelding vennligst kontakt Kongsvingers Golfklubb ved:

• Kongsvingers Golfklubb, sentralbord, tlf. 906 29 200, post@kongsvingergolf.no
• Svein Einarsbøl, tlf. 900 32 512, sveintour@hotmail.com
• Marthe Jakobsen, tlf. 454 53 373 marthe@ajmj.no
• Claus Mæland, tlf. 928 62 048, ggg@kongsvingergolf.no
• Liv Engom, tlf. 481 13 027, l-engo@online.no
• Geir Inge Skotterud, tlf. 917 40 668, giskotterud@hotmail.com

Status Kongsvingers Golfklubb

Banen : Fine forhold :) Velkommen!
Driving range : Åpen
Treningsområde : Åpen
Greenfee 18 hull, mandag - torsdag: kr. 550,-
Greenfee 9 hull, mandag - torsdag: kr. 300,-
Greenfee 18 hull, fredag - søndag: kr. 700,-
Greenfee 9 hull, fredag - søndag: kr. 400,-

Dagens aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter i dag
Kommende aktiviteter publiseres fortløpende, følg med.

Værutsikter

Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Brukernavn Passord